สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ได้พานักเรียนชั้นอนุบาล 3 และคณะครู จากโรงเรียนศรีชัยวิทยา เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ

วันที่ 16 ตุลาคม 2563 สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ได้พานักเรียนชั้นอนุบาล 3 และคณะครู จากโรงเรียนศรีชัยวิทยา จังหวัดพะเยา จำนวน 35 คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ นิทรรศการ “นกยูงไทยแห่งล้านนาตะวันออก” เพื่อให้นักเรียนมีการเรียนรู้นอกโรงเรียน และเรื่องราวของสิ่งรอบตัวที่พบเห็น 

ภาพ :   พิมพิลา จันกันธรรม   
ข้อมูล/ข่าว :    หลักสูตรวิทยาศาสาตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา   
เพิ่มข่าวโดย :   pimpilar.ch@up.ac.th   วันที่/เวลา :10/16/2020 3:49:11 PM