วิทยาเขตเชียงรายต้อนรับคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อมในการดำเนินกิจกรรมจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ฯ

คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม ดำเนินกิจกรรมจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวล้านนาตะวันออกเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้าน กิจกรรมการจำทำแผนแม่บทและสร้างแนวทางการพัฒนาพื้นที่ถ้ำหลวง – ขุนน้ำนางนอนและพื้นที่บริเวณโดยรอบ อ.แม่สาย จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุม R104 วิทยาเขตเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยา


ภาพ :   วิทยาเขตเชียงราย   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาเขตเชียงราย   
เพิ่มข่าวโดย :   phanuphong.mo@up.ac.th   วันที่/เวลา :10/16/2020 10:08:44 AM