มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา ดร.วุฒิชัย ไชยรินคำ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี นายอานนท์ณัฏฐ์ จีนเอียด บุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมพิธีวางพวงมาลา และถวายบังคม เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563 และในเวลา 18.30 น. ผู้ช่วยอธิการบดี อาจารย์จารุวรรณ โปษยานนท์ พร้อมด้วย บุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และยื่นสงบนิ่งเป็นเวลา 89 วินาที พร้อมรับชมวีดิทัศน์พระราชกรณียกิจเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นายกมล เชียงวงค์ เป็นประธานในพิธี


ภาพ :   ปราการ บุญมาวงค์   
ข้อมูล/ข่าว :    รัตนพงษ์ ธำรงทอง   
เพิ่มข่าวโดย :   rattanapong.tu@up.ac.th   วันที่/เวลา :10/14/2020 1:28:52 PM