คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และ บริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านหุ่นยนต์ (MOU)

ในวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.ชยันต์ บุณยรักษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านหุ่นยนต์ (MOU) ระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และ บริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด โดย ดร.นวลวรรณ ชะอุ่ม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นความร่วมมือเพื่อพัฒนาด้านการเรียนการสอนให้มีศักยภาพ มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ อบรมทักษะการเป็นนักประดิษฐ์ และนวัตกรแก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา และฝึกอบรมครูผู้บ่มเพาะนักประดิษฐ์ ณ ห้องประชุมบวรรัตนประสิทธิ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา  

ภาพ :   พิมพิลา จันกันธรรม   
ข้อมูล/ข่าว :    พิมพิลา จันกันธรรม   
เพิ่มข่าวโดย :   pimpilar.ch@up.ac.th   วันที่/เวลา :10/9/2020 1:18:15 PM