ศูนย์เรียนรู้สื่อชุมชน มหาวิทยาลัยพะเยา เตรียมความพร้อม ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านบัญชี กับสถานีโทรทัศน์ชุมชน “พะเยาทีวี” ณ อาคารธรรมราชานุวัตร วัดศรีโคมคำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

          ศูนย์เรียนรู้สื่อชุมชน มหาวิทยาลัยพะเยา เตรียมความพร้อม ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ด้านบัญชี กับสถานีโทรทัศน์ชุมชน “พะเยาทีวี” โดยได้รับเกียรติจาก คุณสุภิญญา ผาเจริญ เจ้าหน้าที่การเงินและการบัญชี พะเยาทีวี ทั้งนี้ คุณสุภิญญาได้ให้คำแนะนำ ในการจัดทำบัญชี เพื่อให้ศูนย์เรียนรู้สื่อชุมชนได้นำไปเป็นแนวทางการดำเนินงานของศูนย์ฯ ต่อไป


ภาพ :   ศูนย์เรียนรู้สื่อชุมชน มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    ศูนย์เรียนรู้สื่อชุมชน มหาวิทยาลัยพะเยา/ปกบวร พูลเกษร   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   วันที่/เวลา :10/5/2020 3:53:58 PM