สำนักงานอธิการบดีมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ ผู้อำนวยการกองคลัง และผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา มอบหมายให้หัวหน้างานบริหารทั่วไปพร้อมด้วยบุคลากรสังกัดสำนักงานอธิการบดี เป็นตัวแทนเข้ามอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่นางสาวปวีณา จันทร์วิจิตร ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการกองคลัง และนางกัลวรา ภูมิลา ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา


ภาพ :   สำนักงานอธิการบดี   
ข้อมูล/ข่าว :    น.ส.ทิฆัมพร วงษารัตน์   
เพิ่มข่าวโดย :   thikamporn.wo@up.ac.th   วันที่/เวลา :10/2/2020 9:50:08 AM