“UPITI จับมือคณะเกษตรฯ ร่วมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ให้กับผู้ประกอบการ”

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 กลุ่มงานอุทยานวิทยาศาสตร์และการพัฒนานวัตกรรมเชิงพาณิชย์ สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ร่วมกับคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา ถ่ายทอดเทคโนโลยีกระบวนการผลิต “ผลิตภัณฑ์เห็ดนางฟ้าแปรรูป” พัฒนาโดย คุณวันวิสาข์ ดอกคำและคุณปิยะ พันธ์แดง นักวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ให้กับฟาร์มเห็ดธีรไพศาล อ.จุน จ.พะเยา ผู้ประกอบการภายใต้โครงการบ่มเพาะธุรกิจวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (TBI) ณ ศูนย์ปฎิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมกันนี้ยังได้หารือและร่วมกันปรับปรุงแผนธุรกิจ การออกแบบบรรจุภัณฑ์และแนวทางการพัฒนาแบรนด์ให้เป็นที่จดจำ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการก่อนลงสนามธุรกิจอย่างเต็มรูปแบบเตรียมตัวพบกับผลิตภัณฑ์ใหม่ “ผลิตภัณฑ์เห็ดนางฟ้าแปรรูป” จากฟาร์มเห็ดธีรไพศาล ได้เร็ว นี้


ภาพ :   นายวนิกร บัวแก้ว เจ้าหน้าที่บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรม   
ข้อมูล/ข่าว :    นายวนิกร บัวแก้ว เจ้าหน้าที่บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรม   
เพิ่มข่าวโดย :   saran.he@up.ac.th   วันที่/เวลา :7/3/2020 4:59:16 PM