วิทยาเขตเชียงรายประชุมวางแผนการปรับภูมิทัศน์

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา วิทยาเขตเชียงรายจัดประชุมวางแผนการปรับภูมิทัศน์โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์จันทร์ วงศ์จันทร์ตา ผู้อำนวยการวิทยาเขตเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานในที่ประชุม และได้รับเกียรติจาก ดร.ชัชวาล วงศ์ชัย ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำในการประชุมดังกล่าวเพื่อวางแผนการใช้พื้นที่อย่างเต็มศักยภาพ ตลอดจนพัฒนาภูมิทัศน์วิทยาเขตเชียงราย ณ ห้องประชุม R206 อาคารเรียนรวมวิทยาเขตเชียงราย

 

ภาพ :   วิทยาเขตเชียงราย   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาเขตเชียงราย   
เพิ่มข่าวโดย :   kanjana.po@up.ac.th   วันที่/เวลา :6/27/2020 2:42:27 PM