นักวิจัยสังกัดสถาบันนวัตกรรม ม.พะเยา อบรมครูในจังหวัด น่าน เเละ พะเยา ในการเขียนบทความทางวิชาการเบื้องต้น

เมื่อวันที่ 20 เเละ 21 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา โครงการ น่านเพาะพันธุ์ปัญญาภายใต้สถาบันนวัตกรรมฯ ได้จัดการอบรมให้เเก่ครูในจังหวัดน่านเเละพะเยา ณ โรงเเรมน่านกรีนเลค จ.น่าน โดยมีวัตถุประสงค์ให้ครูได้จัดการการเขียนบทความทางวิชาการเบื้องต้น ตลอดจนการพัฒนาเนื้อหาในบทความทางวิชาการเพื่อนำไปสู่การพัฒนาบทความเพื่อนำไปประกอบผลงานวิชาการเเละนำเสนอในระดับชาติเเละนานาชาติต่อไป

โดยมีวิทยากรประกอบด้วย ผศ.นัทธิ์ธนนท์ พงษ์พานิช ดร.สุมล นิลรัตน์นิศากร นายธนปริญ สำเริง นักวิจัยในโครงการ น่านเพาะพันธุ์ปัญญา เเละ ผู้เข้าร่วมกว่า 60 ท่าน ทั้งนี้ได้ปฏิบัติการตามระบบการคัดกรอง-ป้องกันเชื้อฯ COVID-19

อย่างเคร่งครัด


ภาพ :   สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี   
ข้อมูล/ข่าว :    สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี   
เพิ่มข่าวโดย :   saran.he@up.ac.th   วันที่/เวลา :6/25/2020 2:11:21 PM