ITAP-UP สำรวจพื้นที่ร่วมยกระดับกลุ่มผู้ประกอบการแปรรูปอาหารในเขตจังหวัดพะเยา-เชียงราย

เมื่อวันที่ 22 และ 23 มิถุนายน 2563 โปรแกรม ITAP โดยที่ปรึกษาเทคโนโลยี (ITA) ร่วมกับนางสาวปิยธิดา สุพันธ์ ผู้เชี่ยวชาญระบบมาตรฐาน ได้ลงพื้นที่ให้คำปรึกษา รวมถึงติดตามความก้าวหน้าผลการปรับปรุงอาคารสถานที่ผลิตของผู้ประกอบการให้เหมาะสมและถูกหลักกับการจัดทำระบบมาตรฐาน และได้จัดเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการแปรรูปอาหาร ทั้ง 4 สถานประกอบการ ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮโซแซ่บ, วิสาหกิจชุมชนข้าว 2 สี มีรส คึฟู่ จังหวัดพะเยา, บริษัท ปัน ฟาร์ม สุข (ไม่) จำกัด และหมูฝอยแม่พิม จังหวัดเชียงราย ก่อนจะขอสมัครขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงาน ITAP ต่อไป
สนใจอยากจะพัฒนาธุรกิจ SMEs ให้เติบโต สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 
08 4374 0361, 09 1853 2199, 09 1841 9107 (เจ้าหน้าที่ ITA)
นายสันติพันธ์ เฉียบแหลม
E-mail :suphalerk_k@hotmail.com

ภาพ :   นายสันติพันธ์ เฉียบแหลม   
ข้อมูล/ข่าว :    นายสันติพันธ์ เฉียบแหลม   
เพิ่มข่าวโดย :   surasak.ja@up.ac.th   วันที่/เวลา :6/24/2020 10:40:16 AM