การปรับปรุงข้อมูลหนังสือ เพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการในการสืบค้น

นางสาวปริญาพร สันตะจิตต์ ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ มอบหมายให้ นายเปรมยุพล ปุริมไพบูลย์ หัวหน้างานวิเคราะห์และพัฒนา พร้อมบุคลากรงานวิเคราะห์และพัฒนา สำรวจข้อมูลหนังสือเก่าที่ยังไม่มีภาพแสดงตัวอย่างหนังสือ ให้ดำเนินการเพิ่มไฟล์ภาพลงฐานข้อมูล เพื่อเพิ่มความสะดวกให้การสืบค้นให้กับผู้ใช้บริการ


ภาพ :   นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   wilai.ja@up.ac.th   วันที่/เวลา :6/12/2020 1:55:00 PM