ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ ขอเชิญชวนใช้บริการยืมหนังสือใหม่ ฉบับภาษาไทย ผ่านช่องทางออนไลน์

        ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ ขอเชิญชวนใช้บริการยืมหนังสือใหม่ ฉบับภาษาไทย ผ่านช่องทางออนไลน์ โดยสามารถสืบค้นหนังสือใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2563 ผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ http://clm.up.ac.th/Search_Basic.aspx และช่วงที่ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ ปิดที่ทำการเป็นการชั่วคราว สามารถขอใช้บริการหนังสือใหม่ ผ่านบริการ Books request ได้ที่ https://bit.ly/35uCPW3

        ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่: แชทน้องบันน่า: m.me/up.clm หรือ ID Line@: @wfj6314r 


ภาพ :   งานวิเคราะห์และพัฒนา   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   wilai.ja@up.ac.th   วันที่/เวลา :5/29/2020 3:32:48 PM