คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.พะเยาให้คำปรึกษาออกแบบห้อง AIIR ให้กับโรงพยาบาลพะเยา

เมื่อวันที่ 21 พ.ค.2563 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มอบหมายให้ ผศ.ดร.นพรัตน์ เกตุขาว รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร เข้าร่วมประชุมและนำเสนอแบบห้อง AIIR ห้องแยกผู้ป่วยติดเชื้อทางอากาศ ออกแบบเพื่อรองรับผู้ป่วยโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจต่าง ๆ เพื่อป้องกัน การแพร่กระจายเชื้อทางอากาศจากภายในห้องสู่พื้นที่ส่วนอื่น ๆ ของสถานพยาบาล ให้กับโรงพยาบาลพะเยา โดย นายแพทย์อนันต์ มาลัยรุ่งสกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลพะเยา และบุคลกรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอตามแบบ Conceptual design เพื่อให้ทางโรงพยาบาลนำไปก่อสร้าง ห้อง AIIR เป็นการเตรียมความพร้อมรับมือกับผู้ป่วยที่ติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ


ภาพ :   ประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    ประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   supatra.ch@up.ac.th   วันที่/เวลา :5/22/2020 3:33:02 PM