คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ช่วยออกแบบปรับปรุงห้อง AIIR เป็นแบบ Fresh air 100%

เมื่อวันที่ 12 พ.ค.2563 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มอบหมายให้ ผศ.ดร.นพรัตน์ เกตุขาว รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร และ ผศ.นัทธิ์ธนนท์ พงษ์พานิช เดินทางไปสำรวจห้อง AIIR ของโรงพยาบาลพะเยา โดยโรงพยาบาลมีความต้องการที่จะปรับปรุงห้องให้มีอุณหภูมิและความชิ้นเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และทำให้บุคลากรทางการแพทย์สามารถเข้าไปปฏิบัติงานได้ โดยใช้แบบ Fresh air 100% ตามมาตรฐาน ASHRAE 170 และ CDC standard โดย ผศ.ดร.นพรัตน์ เกตุขาว ได้ออกแบบและส่งมอบแบบ Conceptaul design ให้กับโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้ทางโรงพยาบาลนำไปประเมินราคาและก่อสร้างต่อไป


ภาพ :   ประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    ประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   supatra.ch@up.ac.th   วันที่/เวลา :5/17/2020 9:52:19 PM