วิศวะลงพื้นที่ให้คำปรึกษาการเตรียม Cohort ward โรงพยาบาล 4 แห่งในจังหวัดพะเยา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพรัตน์ เกตุขาว รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร และผู้ช่วยศาสตราจารย์นัทธิ์ธนนท์ พงษ์พานิช สาขาวิศวกรรมเครื่องกล พร้อมด้วยครูปฏิบัติการ ลงพื้นที่สำรวจความพร้อมและให้คำปรึกษาแก่บุคลากรทางการแพทย์ ระหว่างวันที่ 23-29 เมษายน 2563 เพื่อเตรียมการปรับปรุงพื้นที่เป็น Cohort ward ของโรงพยาบาลในจังหวัดพะเยา 4 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลปง, โรงพยาบาลเชียงม่วน, โรงพยาบาลดอกคำใต้ และโรงพยาบาลจุน เพื่อรองรับสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ในพื้นที่จังหวัดพะเยาต่อไป


ภาพ :   ประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    ประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   supatra.ch@up.ac.th   วันที่/เวลา :5/1/2020 2:40:31 PM