งานผลิตสื่อนวัตกรรมร่วมกับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา จัดอบรมการเรียนการสอนออนไลน์ด้วยระบบ Learning Management System (LMS)

        งานผลิตสื่อนวัตกรรม ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกับ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา จัดอบรมการเรียนการสอนออนไลน์ด้วยระบบ Learning Management System (LMS)ผ่าน Video Conference Microsoft Teams โดยเน้นการบริหารจัดการบทเรียนด้วย LMSและการใช้งานเครื่องมือต่างๆ เช่น Microsoft Teams, Microsoft Powerpoint, Loom โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 61 คน
         เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563 ว่าที่ร้อยตรีมนัส ภูทวี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา  เป็นประธานกล่าวเปิดงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนการสอนออนไลน์ ให้กับคณาจารย์ โดยวันที่ 10 พฤษภาคม 2563  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยาจะเริ่มให้นักเรียนทุกคนเข้าเรียนออนไลน์เป็นครั้งแรก เพื่อเตรียมความพร้อมเเละปรับพื้นฐานก่อนเปิดภาคเรียนจริง ในช่วงปลายเดือนมิถุนายน 2563 นี้

ภาพ :   kedsanee ngamjit   
ข้อมูล/ข่าว :    งานผลิตสื่อนวัตกรรม   
เพิ่มข่าวโดย :   phet.ph@up.ac.th   วันที่/เวลา :4/27/2020 5:11:58 PM