ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ ขอเชิญชวนเข้าใช้บริการสืบค้นงานวิจัยจาก NEJM Group

         ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอเชิญชวนเข้าใช้บริการสืบค้นงานวิจัยจาก NEJM Group ซึ่งให้บริการสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับโรค COVID-19 โดยมีวารสาร New England Journal of Medicine, NEJM Catalyst, NEJM Journal JWatch และ NEJM Resident 360 ที่ได้รวบรวมสารสนเทศเกี่ยวกับงานวิจัยต้นฉบับและบทความที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ นอกจากนี้ยังมีการเชื่อมไปยังแหล่งข้อมูลมัลติมีเดียและสื่อการสอนของ NEJM ได้ฟรี โดยผู้ใช้บริการสามารถเข้าใช้งานได้ที่ : https://bit.ly/3bWfOgs

ภาพ :   นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   wilai.ja@up.ac.th   วันที่/เวลา :4/9/2020 10:08:08 AM