ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตรวจสอบค่าปรับหนังสือ และช่องทางการชำระเงิน (ออนไลน์) สำหรับนิสิต

       ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ ขอประชาสัมพันธ์ช่องทางการตรวจสอบค่าปรับหนังสือ และช่องทางการชำระเงิน (ออนไลน์) สำหรับนิสิต ดังนี้

       1. ตรวจสอบค่าปรับหนังสือ ได้ที่: http://www.clm.up.ac.th/project/check_debt/check_status.php  

       2. ช่องทางชำระเงินค่าปรับ (กรณีที่เป็นรายการค่าปรับหนังสือของศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้เท่านั้น) ได้ที่: https://bit.ly/34is60f 


  

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่: แชทน้องบันน่า: m.me/up.clm หรือ ID Line@: @wfj6314rภาพ :   นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   wilai.ja@up.ac.th   วันที่/เวลา :4/7/2020 9:54:34 AM