วิศวะจับมือแพทย์ ลงพื้นที่ให้คำปรึกษาการเตรียม Cohort ward 3 โรงพยาบาลในจังหวัดพะเยา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพรัตน์ เกตุขาว รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร และผู้ช่วยศาสตราจารย์นัทธิ์ธนนท์ พงษ์พานิช สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ร่วมกับ คณะแพทย์ศาสตร์ โดย อาจารย์ประกาศิต ทอนช่วย และอาจารย์ศุภกาญจน์ แก่นท้าว สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ลงพื้นที่สำรวจความพร้อมและให้คำปรึกษาการปรับปรุงพื้นที่เป็น Cohort ward ใน 3 โรงพยาบาลของจังหวัดพะเยา ประกอบด้วย โรงพยาบาลพะเยา โรงพยาบาลเชียงคำ และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อรองรับสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ในพื้นที่จังหวัดพะเยา พร้อมทั้งยังได้ร่วมกันมอบ กล่องป้องกันเชื้อฟุ้งกระจายเพื่อใช้ในการใส่ท่อช่วยหายใจ และหน้ากาก face shield จำนวนหนึ่งให้กับบุคลากรทางการแพทย์ของจังหวัดพะเยา


ภาพ :   ประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    ประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   supatra.ch@up.ac.th   วันที่/เวลา :4/3/2020 10:17:08 PM