คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ผลิตแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือ ชนิดไม่ล้างออก

เมื่อวันที่  1 เมษายน 2563 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  ร่วมกับสรรพสามิตพื้นที่จังหวัดพะเยา ในการผลิตแอลกอฮอล์ ทำความสะอาดมือ ชนิดไม่ล้างออก เพื่อแจกจ่ายให้กับหน่วยงานราชการในจังหวัดพะเยา จำนวน 3337 ขวด ซึ่งจะมีพิธีส่งมอบให้กับทางจังหวัดพะเยา ในวันที่ 8 เมษายน 2563 ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จำนวนรวมทั้งสิ้น 6000 ขวด

#คณะเภสัชศาสตร์
#งานบริการวิชาการ
#งานปฏิบัติการ

 www.pharmacy.up.ac.th

 054-466666 ต่อ 3182
FB: @PharmacyUp

 


ภาพ :   คณะเภสัชศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะเภสัชศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   wichitsak.ko@up.ac.th   วันที่/เวลา :4/2/2020 10:14:41 AM