งานผลิตสื่อนวัตกรรม ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้คำแนะนำการผลิตบทเรียนออนไลน์

วันที่ 24 มีนาคม 2563 คณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ ประกอบด้วย ผศ.แววดาว คำเขียว ผศ.พัชรินทร์ ไชยบาล อาจารย์นิตยา พรมกันทา และอาจารย์พรธรรมรส โพธิ เข้าหารือแนวทางในการใช้เครื่องมือสำหรับการผลิตบทเรียนออนไลน์ ด้วยการบันทึกการสอนผ่าน PowerPoint office 365และการเผยแพร่วิดีโอในระบบ Learning Management System(LMS) ให้คำเเนะนำโดยนายเพ็ชร พงษ์เฉย เเละนายเจษฎา ธรรมสาร เจ้าหน้าที่งานผลิตสื่อนวัตกรรม
ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารเทศเเละการสื่อสาร

ภาพ :   งานผลิตสื่อนวัตกรรม   
ข้อมูล/ข่าว :    งานผลิตสื่อนวัตกรรม   
เพิ่มข่าวโดย :   kedsanee.ng@up.ac.th   วันที่/เวลา :3/26/2020 4:14:45 PM