คณะเภสัชศาสตร์ผลิตแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือจากเอธานอลที่ได้รับมอบจากสรรพสามิตพื้นที่จังหวัดพะเยา

23 มีนาคม 2563
รศ. ดร. ภก. สุรศักดิ์ เสาแก้ว คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ผู้บริหารและบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ ร่วมกับนายอำนาจ อริยจินดา สรรพสามิตพื้นที่จังหวัดพะเยา จัดเตรียมแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือเพื่อให้โรงพยาบาล หน่วยงานและประชาชน ในพื้นที่จังหวัดพะเยา ในการป้องกันการระบาดโรคติดเชื้อไวไรโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยการเตรียมแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ รวมปริมาตรทั้งหมด 3000 ลิตร

#คณะเภสัชศาสตร์
#งานบริการวิชาการ
#งานปฏิบัติการ

 


------------------------------------------------
สำนักงานคณะเภสัชศาสตร์
โทร.3188

 


ภาพ :   คณะเภสัชศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะเภสัชศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   wichitsak.ko@up.ac.th   วันที่/เวลา :3/25/2020 4:09:35 PM