บุคลากรคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมเป็นวิทยากรในโครงการ UP CREATIVE SHOWCASE #1 ณ หน้าร้านกาแฟเอื้องคำ มหาวิทยาลัยพะเยา

          บุคลากรคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ดร.นิรมล พรมนิล อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยว ร่วมเป็นวิทยากรในโครงการ UP CREATIVE SHOWCASE #1 Present Thainess Workshop #ตลาดนัดพอเพียง ณ หน้าร้านกาแฟเอื้องคำ มหาวิทยาลัยพะเยา ในหัวข้อ “ดอกไม้ไทยในงานสากล” ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีนิสิต และบุคลากรมมหาวิทยาลัยพะเยา ให้ความสนใจและร่วมมือเป็นอย่างมาก


ภาพ :   ปกบวร พูลเกษร   
ข้อมูล/ข่าว :    ปกบวร พูลเกษร   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   วันที่/เวลา :3/24/2020 9:10:33 AM