ประชาสัมพันธ์ "หนังสือใหม่ ฉบับภาษาอังกฤษ" ประจำปีงบประมาณ 2563

        Update หนังสือใหม่ ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ภาษาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ และวิทยาศาสตร์การกีฬา ฉบับภาษาอังกฤษ ประจำปีงบประมาณ 2563 ผู้ใช้บริการสามารถสืบค้นหนังสือใหม่ได้ที่ http://clm.up.ac.th/Search_Basic.aspx โดยได้จัดชั้นสำหรับให้บริการหนังสือใหม่ บริเวณข้างโซนบริการคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 และติดตามการอัพเดทหนังสือใหม่ได้ที่ https://www.facebook.com/llcup.ac.th  

        ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม งานบริการ 0 5446 6705 เบอร์โทรภายใน 3530


ภาพ :   นายเปรมยุพล ปุริมไพบูลย์ หัวหน้างานวิเคราะห์และพัฒนา   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   wilai.ja@up.ac.th   วันที่/เวลา :3/23/2020 10:28:10 AM