รศ.ดร.ภก สุรศักดิ์ เสาแก้ว คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ เป็นตัวแทนกลุ่มเรียนรู้เพื่อรับใช้สังคมเฉพาะกิจ มอบหน้ากากผ้าให้กับโรงพยาบาลพะเยา

19 มีนาคม 2563 รศ.ดร.ภก สุรศักดิ์ เสาแก้ว คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ และคณะ เป็นตัวแทนกลุ่มเรียนรู้เพื่อรับใช้สังคมเฉพาะกิจ มอบหน้ากากผ้าให้กับโรงพยาบาลพะเยา โดยมีแพทย์หญิงวิราวรรณ ราศรี นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ (หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการและมาตรฐานโรงพยาบาลพะเยา) พยาบาลและเจ้าหน้าที่ เป็นตัวแทนรับมอบ เพื่อนำไปมอบให้กับบุคลากรโรงพยาบาลต่อไป

#คณะเภสัชศาสตร์

------------------------------------------------
สำนักงานคณะเภสัชศาสตร์
โทร.3188

 


ภาพ :   คณะเภสัชศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะเภสัชศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   wichitsak.ko@up.ac.th   วันที่/เวลา :3/23/2020 9:46:59 AM