คลิปวีดีโอแนะนำการผลิตสื่อการสอนออนไลน์ อย่างง่ายด้วยโปรแกรม Powerpoint office 365

งานผลิตสื่อนวัตกรรม จัดทำวีดีโอแนะนำการผลิตสื่อการสอนออนไลน์อย่างง่ายด้วยโปรแกรม Powerpoint office 365 เพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในช่วงสถานการณ์ควบคุมโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019

โดยมีอุปกรณ์ที่ต้องใช้ คือ
1. Handset หรืออุปกรณ์หูฟังที่มีไมค์ประกอบ
2.โน๊ตบุคหรือคอมพิวเตอร์ PC ที่ติดตั้ง office 365 เวอชั่น 2016 หรือเวอชั่นล่าสุด

3.ไฟล์วิดีโอที่ได้จากการบันทึก ด้วยโปรแกรม Powerpoint office 365 คุณภาพระดับ Full HD ภาพ :   งานผลิตสื่อนวัตกรรม   
ข้อมูล/ข่าว :    งานผลิตสื่อนวัตกรรม   
เพิ่มข่าวโดย :   kedsanee.ng@up.ac.th   วันที่/เวลา :3/20/2020 9:45:38 AM