“มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมมือป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)” คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มอบเจลทำความสะอาดมือ ให้ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้

วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2563 ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ นำโดย นางสาวปริญาพร สันตะจิตต์ รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ พร้อมบุคลากรศูนย์บรรณสารฯ เข้ารับมอบเจลทำความสะอาดมือซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จาก คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมี ผศ.ดร.สุริศักดิ์ ประสานพันธ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ดร.นิศรา บุญเกิด รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ประกันคุณภาพ และสหกิจศึกษา และดร.สมศักดิ์ ธรรมวงษ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน ให้เกียรติมอบเจลทำความสะอาดมือ ให้กับศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ จำนวน 10 ขวด เพื่อนำมาให้บริการแก่ผู้ที่เข้าใช้บริการ และเพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) และเชื้อโรคอื่น ๆ


ภาพ :   นายวิทยา สุนสะดี คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   wilai.ja@up.ac.th   วันที่/เวลา :3/16/2020 2:55:06 PM