คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.วิมลเรขา ศิริชัยราวรรณ อาจารย์ประจำ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นทะเบียนเป็นอนุญาโตตุลาการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.วิมลเรขา ศิริชัยราวรรณ อาจารย์ประจำ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นทะเบียนเป็นอนุญาโตตุลาการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
——————


ภาพ :   คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   krittabhorn.ju@up.ac.th   วันที่/เวลา :3/9/2020 2:58:36 PM