อาจารย์คณะนิติศาสตร์ ร่วมเป็นวิทยากรในโครงการอบรม “สิทธิมนุษยชนสำหรับสื่อท้องถิ่นและสื่อชุมชน” ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กับ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยคณะนิติศาสตร์ ระหว่างวันที่ 3 - 4 มีนาคม 2563 ณ โรงแรมพะเยาเกทเวย์

อาจารย์คณะนิติศาสตร์ ร่วมเป็นวิทยากรในโครงการอบรม “สิทธิมนุษยชนสำหรับสื่อท้องถิ่นและสื่อชุมชน”
ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กับ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยคณะนิติศาสตร์
ระหว่างวันที่ 3 - 4 มีนาคม 2563 ณ โรงแรมพะเยาเกทเวย์

โครงการนี้เป็นเวทีแลกเปลี่ยนมุมมองการทำงานของสื่อที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน การส่งเสริมสิทธิ การเฝ้าระวัง และการเคารพสิทธิมนุษยชน
โดยมีผู้แทนจากสื่อท้องถิ่น สื่อชุมชน และนักประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดพะเยา ที่เข้าร่วมการฝึกอบรม จำนวนกว่า 100 คน

ภาพ :   อ.อุดม งามเมืองสกุล   
ข้อมูล/ข่าว :    อ.อุดม งามเมืองสกุล   
เพิ่มข่าวโดย :   krittabhorn.ju@up.ac.th   วันที่/เวลา :3/4/2020 9:44:35 AM