ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร บริการวิชาการ บรรยาย เรื่อง การนำเสนอผลงานแบบมืออาชีพ ให้กับ ปศุสัตว์จังหวัดพะเยา

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร บริการวิชาการ บรรยาย เรื่อง การนำเสนอผลงานแบบมืออาชีพ ให้กับ ปศุสัตว์จังหวัดพะเยา โดยมี นายสมบัติ ศุภประภากร ปศุสัตว์จังหวัดพะเยา เป็นประธาน มีเจ้าหน้าที่ ปศุสัตว์จังหวัดแต่ละอำเภอเข้าร่วมจำนวน 56 คน บรรยายโดยนายธิตินนท์ มณีธรรม หัวหน้างานฝึกอบรมสารสนเทศ และ นางสาวนิลุบล ปิงเมืองเหล็ก
 

ภาพ :   ปศุสัตว์จังหวัดพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    ธิตินนท์ มณีธรม   
เพิ่มข่าวโดย :   thitinon.ma@up.ac.th   วันที่/เวลา :2/26/2020 9:55:44 AM