คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดฝึกอบรม Up-skill ด้าน LEAN ให้กับผู้บริหารและพนักงานของโรงพยาบาลพิษณุเวช

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดย ดร.อภิศักดิ์ วิทยาประภากร ประธานหลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ ได้จัดการฝึกอบรมหลักสูตร “แนวทางการประยุกต์ใช้ LEAN ในการปฏิบัติงาน” ให้กับผู้บริหารและพนักงานของโรงพยาบาลพิษณุเวช ณ ห้องประชุม นพ.สุเทพ นิ่มพิทักษ์พงศ์ โรงพยาบาลพิษณุเวช จังหวัดพิษณุโลก โดยการอบรมในครั้งนี้ เป็นการดำเนินงานเบื้องต้นระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์กับโรงพยาบาลพิษณุเวช ที่จะประยุกต์ใช้ LEAN เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานของทางโรงพยาบาลในโอกาสต่อไป

ภาพ :   ประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    ประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   supatra.ch@up.ac.th   วันที่/เวลา :2/18/2020 10:09:38 AM