คณะเภสัชศาสตร์ร่วมกับ ศูนย์ปฏิบัติการมหาวิทยาลัยพะเยาจิตอาสา (UPSR)?ทำสเปรย์แอลกอฮอล์

13 กุมภาพันธ์ 2563 คณะเภสัชศาสตร์ นำโดย รศ. ดร. ภก. สุรศักดิ์ เสาแก้ว คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิต ร่วมกับ ศูนย์ปฏิบัติการมหาวิทยาลัยพะเยาจิตอาสา (UPSR)? โดย อาจารย์จารุวรรณ โปษยานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต และเจ้าหน้าที่กองกิจการนิสิต และคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ (MIS) โดย ดร. วารัชต์ มัธยมบุรุษ และอาจารย์ณัฐวุฒิ สมยาโรน ร่วมกันทำสเปรย์แอลกอฮอล์ ปริมาณ 84,000 ซีซี แบ่งบรรจุในขวด 500 ซีซี เพื่อใช้ภายในมหาวิทยาลัยพะเยาและในช่วงงานพระราชทานปริญญาบัตร เพื่อป้องกันและลดการแพร่กระจายเชื้อโรค โดยเฉพาะไวรัสโคโรนา ในช่วงที่กำลังแพร่ระบาดนี้

#บริการวิชาการ
.........................................
ติดต่อสอบถาม

www.pharmacy.up.ac.th

054-466666 ต่อ 3188

FB: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

 


ภาพ :   คณะเภสัชศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะเภสัชศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   wichitsak.ko@up.ac.th   วันที่/เวลา :2/17/2020 3:21:54 PM