โครงการ UP CSR สู่ UP CSV โรงเรียนบ้านสันติสุข สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาพะเยา เขต 2

       เมื่อวันที่ 7 – 9 กุมภาพันธ์ 2562 วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย รศ.ดร.สมบัติ นพรัก คณบดีวิทยาลัยการศึกษา ผศ.ดร.ธิดาวัลย์ อุ่นกอง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการศึกษา และคณาจารย์วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการ UP CSR สู่ UP CSV โรงเรียนบ้านสันติสุข โดยในโครงการได้มีกิจกรรมมอบสนามเด็กเล่นให้แก่โรงเรียน กิจกรรมฐานการเรียนรู้ กิจกรรมปลูกต้นใม้ปรับภูมิทัศน์ให้กับโรงเรียน กิจกรรมพัฒนาโรงเรียนได้แก่ ทาสีอาคาร ทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน และนำสื่อการเรียนการสอนไปถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักเรียน ณ โรงเรียนบ้านสันติสุข อำเภอปง จังหวัดพะเยา


ภาพ :   คมธิต จันตะมะ   
ข้อมูล/ข่าว :    คมธิต จันตะมะ   
เพิ่มข่าวโดย :   khomthit.cha@up.ac.th   วันที่/เวลา :2/11/2020 3:52:41 PM