โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ฝ่ายประถมศึกษา ดำเนินกิจกรรม “Day camp ลูกเสือ-เนตรนารี” ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ฝ่ายประถมศึกษา ดำเนินกิจกรรม “Day camp ลูกเสือ-เนตรนารี” การเดินทางไกลลูกเสือสามัญและเนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีอาจารย์พิศาล เครือลิต รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา โดยนักเรียนได้ทำกิจกรรมตามฐานต่างๆ ได้แก่
  1. ฐานที่ 1 กฎและคำปฏิญาณ, ลอดถ้ำเสือ 
  2. ฐานที่ 2 เงือน และเสาธงลอย, ฝึกสังเกต สัมผัส ดม ชิม 
  3. ฐานที่ 3 คอมมาโดคู่ และสะพานเปล 
  4. ฐานที่ 4 ฐานสร้างความสามัคคี ส่งแป้ง , ยางวง 
  5. ฐานที่ 5 ลอดลวดหนาม และส่งสัญญาณ


ภาพ :   นันท์ณภัส กันทวี   
ข้อมูล/ข่าว :    นันท์ณภัส กันทวี   
เพิ่มข่าวโดย :   nunnapat.ka@up.ac.th   วันที่/เวลา :2/5/2020 4:48:47 PM