คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.พะเยา ร่วมกับศูนย์บำรุงพันธุ์สัตว์จังหวัดพะเยา และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองเชียงราย ออกตรวจระบบสืบพันธุ์ และสอดฮอร์โมนเพื่อเหนี่ยวนำการเป็นสัดให้แม่โค ของสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนคนเลี้ยงวัวอ่างห้วยเอี้ยง

ในวันที่ 30 มกราคม 2563 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับศูนย์บำรุงพันธุ์สัตว์จังหวัดพะเยา และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองเชียงราย ออกตรวจระบบสืบพันธุ์ และสอดฮอร์โมนเพื่อเหนี่ยวนำการเป็นสัดให้แม่โค ของสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนคนเลี้ยงวัวอ่างห้วยเอี้ยง นำโดยรองคณบดีฝ่ายนวัตกรรมวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี ผศ.ดร.พยุงศักดิ์ อินต๊ะวิชา ลงพื้นที่ ต.ดอยลาน อ.เมืองเชียงราย เพื่อตรวจระบบสืบพันธุ์ และสอดฮอร์โมน เหนี่ยวนำการเป็นสัดให้แก่แม่โค ของสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนคนเลี้ยงวัวอ่างห้วยเอี้ยง จำนวน 7 ราย แม่โค 8 ตัว ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากสมาชิกของกลุ่มดังกล่าว เป็นอย่างดี

ภาพ :   คณะเกษตรศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะเกษตรศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   kittithat.tu@up.ac.th   วันที่/เวลา :2/3/2020 11:16:00 AM