บุคลากรคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมเป็นวิทยากร ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Community-Based Training And Research Approach

                  บุคลากรคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย อาจารย์อุดมศักดิ์ จิรกาลกุลเกษม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต
ร่วมเป็นวิทยากร ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Community-Based Training And Research Approach
จัดโดย สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสยาม
และมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อเปิดโอกาสให้คณาจารย์ระดับอุดมศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การฝึกอบรมและ การวิจัยบนวิถีชุมชน
เพื่อนำไปใช้กับการเรียนการสอนในรายวิชาและพัฒนาหลักสูตรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อไป ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ถนนสุขุมวิท11 กรุงเทพฯ

ภาพ :   อาจารย์อุดมศักดิ์ จิรกาลกุลเกษม   
ข้อมูล/ข่าว :    อาจารย์อุดมศักดิ์ จิรกาลกุลเกษม   
เพิ่มข่าวโดย :   krittabhorn.ju@up.ac.th   วันที่/เวลา :1/29/2020 6:00:27 PM