วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกิจกรรมประกวดนิทรรศการ “1 คณะ 1 สัญลักษณ์แหล่งความสำเร็จ

วันที่ 23 มกราคม 2563 วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย รศ.ดร.สมบัติ นพรัก คณบดีวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วยคณาจารย์วิทยาลัยการศึกษา ร่วมจัดนิทรรศการ 1 คณะ 1 สัญลักษณ์แห่งความสำเร็จ ซึ่งเป็นกิจกรรมในโครงการประชุมวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ 9 วิทยาลัยการศึกษาได้นำเสนอในหัวข้อ “รูปแบบการดำเนินการของสถานศึกษาด้วยศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาสู่ความยั่งยืน” ร่วมกับ โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม ซึ่งในปีนี้ วิทยาลัยการศึกษา คว้ารางวัลชนะเลิศ เหรียญเงิน 


ภาพ :   คมธิต จันตะมะ   
ข้อมูล/ข่าว :    คมธิต จันตะมะ   
เพิ่มข่าวโดย :   khomthit.cha@up.ac.th   วันที่/เวลา :1/24/2020 11:14:34 AM