โรงเรียนสาธิตม.พะเยา เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 9

วันที่ 23 มกราคม 2563 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา นำโดยรองศาสตราจารย์ปรียานันท์ แสนโภชน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ และบุคลากร เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 9 และเยี่ยมชมนิทรรศการ “1 คณะ 1 สัญลักษณ์แห่งความสำเร็จ” ของคณะต่างๆของมหาวิทยาลัยพะเยา โดยงานใรครั้งนี้ได้จัดขึ้น ณ อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา

 

ภาพ :   งานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    นันท์ณภัส กันทวี   
เพิ่มข่าวโดย :   nunnapat.ka@up.ac.th   วันที่/เวลา :1/24/2020 10:37:44 AM