โรงเรียนสาธิตม.พะเยา เข้าร่วมโครงการค่ายพัฒนาคอมพิวเตอร์สำหรับเด็กประถมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 6

วันที่ 18 มกราคม 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมโครงการค่ายพัฒนาคอมพิวเตอร์สำหรับเด็กประถมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 6 ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 อ.จุน จ.พะเยา โดยได้นำหุ่นยนต์ Humanoid Robot Dance ซึ่งได้รับรางวัลระดับนานาชาติมาแสดงให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับชม รวมถึงหุ่นยนต์ชนิดอื่นๆอีกทีมากมาย อีกทั้งยังจัดกิจกรรมสอนประกอบโมเดลกระดาษ โดยนักเรียนได้ให้ความสนใจกับฐานกิจกรรมของโรงเรียนสาธิตฯเป็นอย่างมาก

 

ภาพ :   ทีมสื่อโรงเรียนสาธิตม.พะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    นันท์ณภัส กันทวี   
เพิ่มข่าวโดย :   nunnapat.ka@up.ac.th   วันที่/เวลา :1/23/2020 8:51:36 AM