คณะนิติศาสตร์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เมื่อวันพุธที่ 15 มกราคม 2563 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณรายรัตน์ ศรีไชยรัตน์ คณบดี พร้อมคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ณ ห้องประชุมศาลจำลอง เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเรียนการสอนและแนวทางการบริหารการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา 

ภาพ :   uplaw   
ข้อมูล/ข่าว :    uplaw   
เพิ่มข่าวโดย :   chutnarong.ch@up.ac.th   วันที่/เวลา :1/20/2020 4:15:11 PM