นักเรียนสาธิตม.พะเยา เข้าร่วมงาน 1st Asian BirdLife Festival & Nature Expo 2020

วันที่ 18-19 มกราคม 2563 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ดร.ชัชวาล วงค์ชัย ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมทั้งนักเรียนโครงการ วมว. เข้าร่วมเป็นอาสาสมัครร่วมจัดนิทรรศการนกยูงไทยและเป็นล่ามภาษาอังกฤษในงาน 1st Asian BirdLife Festival & Nature Expo 2020 ณ พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จังหวัดปทุมธานี


ภาพ :   ทีมสื่อโรงเรียนสาธิตม.พะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    นันท์ณภัส กันทวี   
เพิ่มข่าวโดย :   nunnapat.ka@up.ac.th   วันที่/เวลา :1/20/2020 10:03:01 AM