คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้เข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชา ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้เข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชา ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 15 มกราคม 2562 โดยมี รศ.นพ.อรรถวุฒิ ดีสมโชค (รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์) เป็นประธานในการเปิดพิธี และคุณสุรชัย สุทธิวรชัย ประธานมูลนิธิ เป็นผู้ดำเนินการมอบรับทุนมูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชา โดยมีคุณชุติกาญจน์ ฉายศิริไพบูลย์ ผู้มีจิตศรัทธาเป็นผู้มอบทุนให้แก่นางสาวเบญญาภา บุษบงทอง นิสิตชั้นปีที่ 1 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน 60,000 บาท เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้แก่นิสิตให้มีโอกาสทางการศึกษาที่ดีขึ้น

ภาพ :   นายภาณุวัฒน์ ทวีกุล   
ข้อมูล/ข่าว :    นายภาณุวัฒน์ ทวีกุล   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   วันที่/เวลา :1/15/2020 3:00:44 PM