มหาวิทยาลัยพะเยา ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 รองศาสตราจารย์ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชน การบังคับใช้กฎหมายให้เกิดประสิทธิภาพ การพัฒนาระบบการเข้าถึงบริการและติดตามประเมินผล และการพัฒนาระบบมาตรฐานการไกล่เกลี่ย โดยมีนายกมล เชียงวงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามดังกล่าว ทั้งนี้นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพได้มีการร่วมพูดคุยกับ รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณรายรัตน์ ศรีไชยรัตน์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ ถึงแนวทางความร่วมมือดังกล่าว ณ ห้องประชุมศาลจำลอง คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

ภาพ :   uplaw   
ข้อมูล/ข่าว :    uplaw   
เพิ่มข่าวโดย :   chutnarong.ch@up.ac.th   วันที่/เวลา :1/15/2020 1:24:04 PM