บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ รับฟังการประชาสัมพันธ์ สิทธิการรักษาพยาบาลในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและระบบประกันสังคม จากศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

วันที่ 14 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ รับฟังการประชาสัมพันธ์ สิทธิการรักษาพยาบาลในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และระบบประกันสังคม จากศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ณ ห้องประชุม 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา


ภาพ :   นายสมเกียรติ์ วงค์กลม   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวกัลยากร รับงาน   
เพิ่มข่าวโดย :   somkiat.wo@up.ac.th   วันที่/เวลา :1/14/2020 10:51:03 AM