คณะนิติศาสตร์เข้าร่วมการอบรมเชิงปฎิบัติการการออกแบบและพัฒนาเกมส์ จัดโดย มูลนิธิฟรีดริช เนามัน

คณาจารย์และนิสิตคณะนิติศาสตร์เข้าร่วมการอบรมเชิงปฎิบัติการการออกแบบและพัฒนาเกมส์ จัดโดย มูลนิธิฟรีดริช เนามัน วิทยากรคือคุณ Dr.Martin Sillaots ประธานหลักสูตรบัณฑิตศึกษาเกมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ ในวันที่ 9-12 มกราคม 2562 ณ โรงแรม SNY จังหวัดเชียงใหม่ 

ภาพ :   uplaw   
ข้อมูล/ข่าว :    uplaw   
เพิ่มข่าวโดย :   chutnarong.ch@up.ac.th   วันที่/เวลา :1/13/2020 9:53:05 AM