นิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ รพสต.จำป่าหวายให้บริการเคลือบฟลูออไรด์และอนามัยโรงเรียน ณ.โรงเรียนบ้านดาวเรือง ต.จำป่าหวาย อ.เมือง จ.พะเยา

นิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ รพสต.จำป่าหวายให้บริการเคลือบฟลูออไรด์และอนามัยโรงเรียน ณโรงเรียนบ้านดาวเรือง ต.จำป่าหวาย อ.เมือง จ.พะเยา

 

วันพุธที่ 8 มกราคม 2563 นิสิตพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 4  นางสาว  เอวิกา จันทร์มูล นางสาวอาทิตยา ท้องฟ้าชอุ่ม นางสาวสิริลักษณ์  พาณิชสวรรค นางสาวสุปราณี  พาโบร๊ก นางสาวพิมผกา คำเพียร นางสาวภัสสร มีนา นางสาวภณิดา ก๋าเขียว นางสาวภรณ์นิภา แจ่มอยู่ พร้อมด้วย อาจารย์วิมลมาศ จันทร์เชื้อ ร่วมกับ คุณ เอกพงศ์ ภิรมย์วงศ์ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข รพสต.จำป่าหวาย ได้ให้บริการอนามัยโรงเรียน ตรวจสุขภาพเด็กนักเรียน และเคลือบฟลูออไรด์แก่เด็กนักเรียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 63  คน ณ.โรงเรียนบ้านดาวเรือง ต.จำป่าหวาย  อ.เมือง จ.พะเยา

 ภาพ :   นางสาว เอวิกา จันทร์มูล นิสิตพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 4   
ข้อมูล/ข่าว :    อาจารย์วิมลมาศ จันทร์เชื้อ   
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :1/10/2020 6:32:24 PM