คณะวิทยาศาสตร์ ดำเนินโครงการวิทยาศาสตร์อาสาพัฒนาชุมชน

วันที่ 4-5 มกราคม 2563 คณะวิทยาศาสตร์ นำโดย ดร.พัทธวรรณ ละโป้ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต และอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตคณะวิทยาศาสตร์กว่า 100 คน ดำเนินโครงการวิทยาศาสตร์อาสาพัฒนาชุมชน โดยในครั้งนี้ได้มอบของบริจาคเสื้อผ้า สื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์ต่างๆ และร่วมพัฒนาโรงเรียนบ้านริมวัง 2 เป็นโรงเรียนขนาดเล็กตั้งอยู่ที่ตำบลป่าหุ่ง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 

ภาพ :   พรหมภัสสร อะสะนิธิกูร   
ข้อมูล/ข่าว :    พรหมภัสสร อะสะนิธิกูร/พิมพิลา จันกันธรรม   
เพิ่มข่าวโดย :   pimpilar.ch@up.ac.th   วันที่/เวลา :1/6/2020 3:10:42 PM