คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.พะเยา ร่วมกับสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพะเยา ดำเนินจัดฝึกอบรม หลักสูตร " กระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ "

ในวันที่ 27 ธันวาคม 2562 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพะเยา ดำเนินจัดฝึกอบรม หลักสูตร " กระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ " วิทยากรโดยคณบดี ผศ.ดร.บุญฤทธิ์ สินค้างาม โดยเป็นโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (แปลงข้าวโพด) เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด สามารถลดต้นทุนในการผลิตได้ และเพื่อบูรณาการความร่วมมือที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ณ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

ภาพ :   คณะเกษตรศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะเกษตรศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   kittithat.tu@up.ac.th   วันที่/เวลา :1/5/2020 7:24:34 PM