คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับวิทยาลัยการศึกษา ได้ดำเนินกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ ESMP โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับวิทยาลัยการศึกษา ได้ดำเนินกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ ESMP โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ จังหวัดเชียงราย ตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนของโครงการห้องเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (ESMP) ระหว่างวันที่ 21-22 ธันวาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ประลองยุทธ ศรีปาลวิทย์ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ เป็๋นประธานกกล่าวเปิดกิจกรรม ณ ห้อง ภูกามยาว 1 อาคารเรียนรวม โดยกิจกรรมทั้ง 2 วันจัดขึ้นในรูปแบบกิจกรรมฐานการเรียนรู้ ได้แก่ ฐานสาขาวิชาเคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา วัสดุศาสตร์ คณิตศาสตร์ และกิจกรรมดาราศาสตร์ (ดูดาว) ณ อาคารปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

ภาพ :   พรหมภัสสร อะสะนิธิกูร   
ข้อมูล/ข่าว :    พรหมภัสสร อะสะนิธิกูร   
เพิ่มข่าวโดย :   pimpilar.ch@up.ac.th   วันที่/เวลา :12/25/2019 3:43:23 PM