ดร.บุญลือ ฉิมบ้านไร่ ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายบริการวิชาการและกิจการพิเศษ พร้อมด้วยบุคลากร และนิสิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรม “Learn play & Growth”

วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ณ โรงเรียนชุมชนบ้านบอน นำโดย ดร.บุญลือ ฉิมบ้านไร่ ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายบริการวิชาการและกิจการพิเศษ พร้อมด้วยบุคลากร และนิสิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรม “Learn play & Growth” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดประโยชน์ในส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน ด้วยการมอบ คอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นอุปกรณ์ส่งเสริมการเรียนรู้ และมอบชุดวอร์มประจำโรงเรียนในกิจกรรมการแข่งขันกีฬาพร้อมทั้งจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน ขนมขบเคี้ยว ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านบอน ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา


ภาพ :   อรวรรณ พงษ์ต๊ะ   
ข้อมูล/ข่าว :    ดร.บุญลือ ฉิมบ้านไร่   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   วันที่/เวลา :12/25/2019 2:58:52 PM